Сучасні тенденції розвитку будівельної індустрії вимагають безперервного вдосконалення взаємодії між учасниками будівельного процесу. Більшою мірою це стосується матеріального забезпечення будівельної діяльності. Адже висока матеріаломісткість будівельного виробництва і визначає необхідність пошуку додаткових шляхів зниження частки матеріальних витрат в собівартості будівельної продукції.

Головне завдання логістичної системи в сфері будівництва полягає в постійному керівництві всіма видами товарних потоків системи, оскільки будівництво як система - це в першу чергу матеріально - технічне забезпечення будівництва. Для того щоб побудувати будь-які будівлі та споруди, необхідні поставлені в потрібній кількості і вчасно будівельні матеріали, конструкції, вироби, сировину і технологічне обладнання. Важливою складовою частиною пошуку ефективних рішень в області матеріально - технічного забезпечення будівництва є побудова раціональних логістичних рішень. З цим завданням успішно справляється ТОВ "Імтрек".

Будучи провайдером між постачальниками і виробниками матеріалів, а також будівельними компаніями ми в змозі забезпечити:
- контроллінг логістичних процесів;
- формування партії відправки;
- організацію доставки точно в термін;
- оптимальну маршрутизацію;
- управління запасами;
- управління складом і транспортом;
- прогнозування і контроль ситуацій дефіциту;
- розрахунок оптимальної партії замовлення;
- системний підхід логістики будівництва.